רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית ונוס

אמרות ואמיתות בנוגע למיקום ונוס במפת הלידה

לידתה של ונוס – פרשנות אסטרולוגית