רשומות

מוצגים פוסטים עם התווית אסטרולוגיה מסורתית

אמרות ואמיתות בנוגע למיקום ונוס במפת הלידה

מפות יום מול מפות לילה באסטרולוגיה

כמה פעמים נתחתן במהלך חיינו - ע"פ דורותיאוס מצידון